YÖNETİM

YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Ceren ÜNAL (Merkez Müdürü - Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Aylin ÇANKAYA (Merkez Müdür Yardımcısı - Fen Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Rabia AKTAŞ (Merkez Müdür Yardımcısı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Derya KAYLI (Yönetim Kurulu Üyesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Dr Öğr. Üyesi Gözde ŞAKAR (Yönetim Kurulu Üyesi - Fen Edebiyat Fakültesi)
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik